Johan Maes - expertise verlies- en traumaverwerking
Supervisie
 
 
U kan terecht voor supervisie. Heel specifiek voor rouwconsulenten en rouwtherapeuten, maar ook algemeen voor hulpverleners die behoefte hebben aan iemand die meekijkt en helpt reflecteren op hun professionele handelen binnen de eigen werkcontext.

 
Supervisie draagt in belangrijke mate bij tot de professionele (levens)  kwaliteit van de hulpverlener. Het creëren van een eigen, 'veilige' ruimte waarin zelfreflectie en zorg voor de eigen noden centraal staan, is hierbij een voorwaarde. Kostprijs: 75 euro/uur
 
 


'Every carer needs a place where he/she can go and be 'bad'.' (Cecily Saunders)
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint