Johan Maes - expertise verlies- en traumaverwerking
Psychotherapie algemeen
 
 
Een traumatische gebeurtenis, een overlijden, echtscheiding & relatieproblematiek, verlieservaringen van bv werk of gezondheid, depressie, angsten, oningevulde behoeften, oud zeer, onvermogen om het dagelijks leven vorm te geven, psychosomatische klachten, zingevingsvragen, …kunnen je doen besluiten om professionele hulp te zoeken.  
 
Ik  vertrek in de therapie vanuit een gezondheidsmodel waarbij de innerlijke helingsprocessen van mensen worden gemobiliseerd, ondersteund en versterkt. In het therapeutisch proces exploreren we samen de pijnpunten en gaan we op zoek naar bronnen van weerbaarheid, energie en veerkracht in jezelf en in je omgeving. Door onder meer erkennend, bevestigend en actief te luisteren naar je kracht en je kwetsbaarheid, kan je levensverhaal zich ontvouwen in al haar dimensies. De basishouding is respect voor jou als persoon, met erkenning van al jouw emoties en gedachten. Hiermee wil ik een veilige bedding creëren voor jouw proces.  
 
Naast het trauma- of probleem- of pijnverhaal is het echter ook van belang te zoeken naar een alternatief verhaal. Want in elk pijn verhaal, elk verhaal van tekort en gemis, is ook impliciet verlangen aanwezig, niet ingevulde behoeften, waarden, doelen, mogelijkheden. Zelfs in situaties die ingrijpend geweest zijn en niet meer kunnen hersteld worden, ligt in ons toch de mogelijkheid tot heling omdat we innerlijk weten hoe het had moeten of kunnen zijn.
 
Individuele sessie kost 65 euro (60min. )Voor koppelgesprekken is dat 95 euro (1u 30 min). Frequentie is af te spreken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint