Johan Maes - expertise verlies- en traumaverwerking
Johan Maes
 
 

Geboren in 1954. Vader van vier kinderen. Woonachtig in Gent. Werkzaam als psycho-, rouw-en traumatherapeut, opleider en trainer in Vlaanderen en Nederland.
 
Ik heb een master behaald in de sociale agogiek aan de VUB. Aanvankelijk werkzaam in de culturele sector werd ik meer en meer aangetrokken door de sociale sector. Ik stond mee aan de wieg van de palliatieve zorg in Vlaanderen en was enkele jaren werkzaam als directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
 
 
In die tijd werden twee thema’s voor mij erg belangrijk, ‘rouw’ en de ‘zelfzorg van de hulpverlener’. In palliatieve zorg is het thema rouw nooit ver weg. Het sloot ook aan bij mijn eigen verliesgeschiedenis en rouwtraject. Ingrijpende verlieservaringen in de eigen levensloop liggen vaak aan de basis van engagementen in de professionele loopbaan. Ik begon begin de jaren ’90 de eerste opleidingen in de rouwbegeleiding op te starten voor hulpverleners.
 
Wat mij in die periode ook opviel was de confrontatie met hulpverleners die, alhoewel enorm idealistisch en gemotiveerd, op korte tijd opgebrand raakten. Ik stond versteld van de hoge burnoutcijfers in de hulpverlening. Ook zelf moest ik aan den lijve ondervinden dat overbelasting en burnout aan de deur stonden te kloppen in een job waar iedereen van je verwacht dat je meer doet dan een nine to fivebaan.
 
Hier ligt dan ook de basis van artikels rond het thema zelfzorg en zorg voor de zorgende en ook de ontwikkeling van vormingsprogramma’s rond deze topics.
 
Ik volgde in KERN een opleiding tot psychotherapeut en Pessotherapeut en startte met een zelfstandige praktijk in 1999. Ik werkte deeltijds een tiental jaren voor Zorg-Saam, een vormingsorganisatie in het Leuvense.
Ik ervoer dat ik als therapeut toch weinig tools had meegekregen om complexe rouwproblematiek te behandelen en ging op zoek naar meer expertise. Ik bracht alle gegevens uit recente research in de rouwproblematiek samen en schreef en redigeerde mijn eerste boek: Leven met gemis: handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie.
 
Alhoewel dit handboek bedoeld was voor hulpverleners sloeg het ook aan bij nabestaanden van verlies. Al vlug ontstond het plan om een boek te schrijven over een nieuwe visie op rouw dat voor iedereen leesbaar en toegankelijk zou zijn. In samenwerking met Evamaria Jansen werd dan het boek ‘Ze zeggen dat het overgaat’ geschreven. Dit boek beleeft nu zijn tiende druk.
 
Inmiddels verscheen een nieuw, herwerkt handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie Tussen presentie en interventie (2014).
En publiceerde ik Gehavend (2015), notities voor eigen-wijs rouwen en Het DNA van rouw (2017). In dit laatste boek probeer ik samen met Gerke Verthriest een nieuw rouwmodel te ontwikkelen: het driedimensionaal rouwmodel of DNAmodel.

Momenteel ben ik nog actief in de Artevelde hogeschool, als opleidingsverantwoordelijke van het post-graduaat rouw en verlies consulent. 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint