Johan Maes - expertise verlies- en traumaverwerking
Expertise verlies/rouw  
 
 
De meeste rouw verloopt ongecompliceerd en gewoon en volgt haar eigen traject, heen en weer bewegend tussen herinneren van een leven met, naar vooruitkijken op een leven zonder. Toch kan ingrijpend verlies iemand onderuithalen, ontwrichten zodanig zelfs dat hij of zij de binnen- en buitenwereld niet meer herkent. Het leidt tot ondraaglijk lijden, tot fysieke, psychische en gedragsmatige problemen, tot verminderd dagelijks functioneren. Professionele hulp kan hierbij aangewezen zijn.
 
In de praktijk echter blijkt dat er in onze hulpverlening erg weinig kennis en expertise aanwezig is over rouw. Hulpverleners baseren zich nog op verouderde rouwmodellen die geen wetenschappelijke validiteit hebben. Er is onvoldoende kennis van de nieuwste inzichten en onderzoeksgegevens.
 
Er is dringend nood aan meer expertise om zo ook meer adequate rouwbegeleiding en therapie te kunnen aanbieden. Het is de bedoeling een andere kijk op rouw te verspreiden binnen de wereld van opvoeding en onderwijs, welzijn- en gezondheidszorg, maar ook in andere sectoren van de samenleving zoals o.a. de bedrijfswereld waarin mensen ook met moeilijke verlies- en traumatische ervaringen te maken kunnen krijgen. Dit doen we via het publiceren van artikels, interviews en boeken maar ook via het geven van lezingen, vorming en opleiding.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint